Alexander
introcreditsstillsperslinkspreviewbestellen

Alexander:
Jongeren actief in onderzoek en beleid.

NGN produkties maakte in opdracht van Stichting Alexander een video.
De video is gericht op de werving van jongeren voor projecten van Alexander.

Stichting Alexander betrekt jongeren bij de opzet, uitvoering en rapportage van onderzoek naar hun eigen leefwereld. Als direct belanghebbende praten zij mee over beleidsconsequenties van hun onderzoek en zijn zij gesprekpartners van instellingen en overheden. Dikwijls veroveren zij langs die weg een eigen positie in toekomstig overleg en uiteindelijke besluitvorming.
Alexander stimuleert jongeren om mee te praten over zaken die hen aangaan. Overheden en instellingen worden geactiveerd om jongeren serieus te nemen en daadwerkelijk te betrekken bij beslissingen die over hen genomen worden.

Een jongerenraad is een groep jongeren die opkomt voor de belangen van jongeren. Dit betekent dat je als jongerenraad te pas en te onpas laat weten wat jij belangrijk vindt.
Aan burgemeester en wethouders. Aan raadsleden. Aan ambtenaren op het gemeentehuis. En aan alle inwoners van je stad of gemeente. Hoe een jongerenraad opereert verschilt van groep tot groep. De ene jongerenraad bestaat uit een clubje jongeren dat onafhankelijk adviezen geeft over hoe en wat er voor jongeren moet gebeuren. Een andere raad vergadert iedere maand met de wethouders en adviseert via die kanalen.
Plannen om zelf een jongerenraad op te zetten?
Denk eerst na over wat voor soort raad bij jou past en wat je er mee wilt. Ga vervolgens aan de slag.

(Uit de Alexander-folder: Stront op de skatebaan?)


Beste B&W,

Als je wilt weten wat er in de gemeenteraad speelt, heb je informatie nodig. Dat kan op twee manieren. Je kunt de stukken van de gemeenteraad naar de jongerenraad laten opsturen. Beter is te vragen of jullie contactpersoon van de gemeente vertelt wat er is besproken. Je bent tenslotte geen leesgroepje.
Andersom is het natuurlijk ook belangrijk dat je als jongerenraad van je laat horen. Laat je gezicht zien als er iets te doen is in de gemeente. Leg met elkaar een netwerk aan van contacten en zorg dat die niet verwateren. Denk daarbij natuurlijk ook aan goede contacten met de burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren.
Schrijf je een advies aan de gemeente, doe dat dan aan zowel burgemeester en wethouders als aan de gemeenteraad. Doet het college van B&W er niets mee,dan kan er altijd iemand van de gemeenteraad het college vragen naar de jongerenraad te luisteren.

(Uit de Alexander-folder: Stront op de skatebaan?)


"Wij hebben wel een mening...."

"Stichting Alexander is een stichting die gespecialiseerd is in het doen van onderzoeken naar jongeren en wat voor ons eigenlijk heel bijzonder was is dat ze ons behandelden als gelijkwaardige partners, als gelijkwaardige gesprekspartners."
"Stichting Alexander heeft ons eerst geholpen met hoe je interviews moet houden; ze hebben ons een training gegeven en vervolgens hebben ze ons gedurende het gehele proces van onderzoek begeleid.
Oude jeugd voor nieuwe jeugd. Laat zij dan een goeie tolk zijn."


• Video
• ± 10 minuten
• Opnamemateriaal: BetaCAM SP

Copyrights © NGN produkties, 1999