Zelf
introcreditsstillsperslinkspreviewbestellen

ZELF is videomontage over cliëntenparticipatie en werd gemaakt in opdracht van D.A.G. Friesland, dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap.

Sinds enige tijd geeft de landelijke overheid meer ruimte aan instellingen die zich richten op dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap om een beleid te ontwikkelen dat gericht is op het tegemoetkomen aan individuele behoeften van cliënten. Als regionale instelling neemt het D.A.G. Friesland aan het invullen van deze beleidsruimte het voortouw.

De opdracht was een videomontage te maken die voorlichting over cliëntenparticipatie ondersteunt, maar vooral het denken en praten hierover stimuleert. De videomontage is gericht op verschillende bij deze beleidsontwikkeling betrokken groepen: de cliënten, begeleiders, familieleden en verzorgers.

In een reportage-achtige aanpak is gezocht naar het beeld van de gehandicapten in de huidige situatie. Het laat zien hoe gehandicapten en niet gehandicapten met elkaar omgaan. Er wordt zichtbaar dat er in het dagelijks leven van de cliënten voortdurend dingen gebeuren die ook anders zouden kunnen.
De opgenomen scènes vormen de aanzet voor gesprekken over cliëntenparticipatie.
Als door een vergrootglas worden scènes uit het dagelijks leven getoond.

De video wordt ingeleid met het beeld van een cliënt die achter een tafel zit met een kleedje,een glas en vijf pakken sap.
Wat wil je drinken?...
De cliënt kiest...
Alle cliënten kiezen op een andere manier...
Het kiezen, het bepalen wat je zelf wilt, ligt ten grondslag aan alle vormen van participatie in het leven. Als je zelf geen keuzes maakt, maakt een ander die voor jou en sta je buitenspel. Door die keuze op dit primaire niveau te laten maken, zien we letterlijk het begin, het ontstaan van de 'eigenheid', de persoonlijkheid. Zelfs de schijnbaar eenvoudige keuze voor een drankje vormt een belangrijke basis voor andere gecompliceerdere keuze's zoals 'hoe wil ik wonen en wat voor werk wil ik doen', of zelfs 'hoe wil ik in het leven staan en hoe wil ik met mensen omgaan'.

De video zal gebruikt worden ter ondersteuning van het veranderingsproces bij alledrie de doelgroepen.

• videomontage
• ±17 minuten
• Opnamemateriaal: DVCAM

Copyrights © NGN produkties, 2000